Tərəflərin istismar məsuliyyəti aktı nədir?

Enerji təchizatı müəssisəsi ilə sifarişçi arasında elektrik qurğularının və avadanlıqlarının istismarına görə məsuliyyət sərhədini müəyyənləşdirən sənəd.