İxrac nəzarətinə düşən malların idxalına, ixracına ve tranzitinə icazələr hansı hüquqi aktlarla tənzimlənir?

İxrac nəzarətinə düşən malların idaxalına, ixracına ve tranzitinə icazələr "Lisenziyalar ve icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, "İxrac nəzarəti” haqqında Qanunu, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 dekabr 2005-ci il tarixli 230 saylı ve 09 fevral 2006-cı il tarixli 42 saylı qərərları ilə tənzimlənir.