Elektrik qurğuları nədir?

“Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.1.36. maddəsinə əsasən elektrik enerjisinin istehsalı, saxlanması, ötürülməsi, paylanması və istehlakı üçün lazım olan qarşılıqlı əlaqəli avadanlıq və onlara aid tikililər kompleksidir.