Energetika Nazirliyi tərəfindən verilən icazələr üçün dövlət rüsumu tələb olunurmu?

"Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Energetika Nazirliyi tərəfindən verilən icazələr üçün dövlət rüsumu nəzərdə tutulmamışdır.