Qoşulma aktı nədir?

Sifarişçinin tikinti obyektlərinin enerjitəchizatı müəssisəsinin enerjitəchizatı şəbəkəsinə qoşulmasını təsdiq edən sənəd.