Elektrik enerjisinin təchizatçısı (təchizatçı) nədir?

“Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.1.18. maddəsinə əsasən elektrik enerjisinin təchizatçısı (təchizatçı) istehlakçıları elektrik enerjisi ilə təchiz edən elektroenergetika subyektidir.