Energetika Nazirliyi tərəfindən verilən ixrac nəzarətinə düşən malların idxalına, ixracına ve tranzitinə icazəni hansı ASAN Xidmət mərkəzində almaq olar?

İxrac nəzarətinə düşən va Energetika Nazirliyinin səlahiyyətinə aid olan malların idxalına, ixracına ve tranzitinə icazəni 5 saylı Bakı "ASAN Xidmət” mərkəzi vasitasilə almaq olar.