İstismar məsuliyyəti sərhədi nədir?

Enerji təchizatı müəssisəsi ilə sifarişçi arasında elektrik qurğularının və avadanlıqlarının istismarına görə məsuliyyət sərhədini müəyyənləşdirən ayırma nöqtəsi.