Dövlət elektroenergetika müəssisəsi nədir?

Vahid mərkəzdən idarə olunan 110 kV-luq sistem əhəmiyyətli və 110 kV-dan  yuxarı ötürücü elektrik şəbəkələri, onların dispetçer idarəetmə vasitələri və ona tabe olan enerji istehsalçıları.