Cari xərclərə (lift pulu, təmir pulu və.s) olan borc səbəbindən binanın komendantı mənzilin elektrik enerjisi verilişini dayandıra bilərmi?

Elektrik enerjisi təchizatının dayandırılması məsələləri “Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları”nın 9.13-cü bəndinin tələbləri ilə tənzimlənir və binanın komendantının enerji sərfiyyatına görə borc olmadığı halda, digər xərclərə görə elektrik enerjisi verilişinin dayandırılması halları qanunvericiliyə ziddir.