İxrac neft və qaz boru kəmərlərinin mühafizə zonasına düşən yüklü torpaq sahələrinin alqı-satqısı necə həyata keçirilir?

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 04 aprel 2018-ci il tarixli 129 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Heydər Əliyev adına Əsas İxrac Boru Kəməri, Cənubi Qafqaz Boru Kəməri və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri Genişləndirilmiş boru kəmərlərinin məsləhətləşmə və mühafizə zonalarının müəyyən edilməsi Qaydaları”nın 2.1.4-cü yarımbəndinə əsasən ASME B31.8 standartına (Amerika Mühəndis-Mexaniklər Cəmiyyətinin B31.8 nömrəli standartı) uyğun olaraq CQ və CQG boru kəmərlərinin mərkəzi oxlarından hər tərəfə 201 metr məsafədə mövcud əhalinin və tikililərin sıxlığı daimi nəzərə alınmalıdır. Bu zonada başqa hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən hər hansı bir dəyişikliklərin planlaşdırılması nəzərdə tutularsa, bu Qaydaların 2.1.3-cü yarımbəndinin tələblərinə riayət olunmaqla, dəyişikliklər istismarçı təşkilatın yazılı rəyi əsasında Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə əvvəlcədən razılaşdırılmalıdır.

Eyni zamanda, torpaq sahibləri ilə Dövlət (yerli icra hakimiyyəti) arasında imzalanmış birtipli İcarə Müqavilələrinin 5.02-ci Bəndinə əsasən torpaq mülkiyyətçisinin BTC, CQBK və CQBKG ixrac boru kəmərlərinin mühafizə zolağı torpağını satmaq üzrə hüquqları aşağıdakı kimidir:

  1. Torpaq mülkiyyətçisi tikinti müddəti ərzində mühafizə zolağı torpağını və/və ya tikinti dəhlizini satmaq hüququna malik deyildir;
  2. Torpaq mülkiyyətçisi tikinti müddəti bitdikdən sonra mülkiyyətdə olan torpaq sahəsini və o cümlədən mühafizə zolağı torpağını satmaq hüququna malikdir, bu şərtlə ki, torpaq mülkiyyətçisi:
  3. Nəzərdə tutulan satış və alıcı tərəf (“Yeni Mülkiyyətçi”) barədə Dövlətə 15 (on beş) gün qabaqcadan bildiriş təqdim etməlidir;
  4. Yeni Mülkiyyətçi ilə bağlanacaq müqavilədə Yeni Mülkiyyətçi öz tərəfindən mülkiyyətdə olan torpaq sahəsindən istifadəyə dair hazırkı İcarə müqaviləsindən irəli gələn öhdəliklərin icrasını və qeyd olunmuş məhdudiyyətlə əməl edilməsinin əks olunmasını təmin etməlidir;
  5. alqı-satqı müqaviləsi imzalandığı tarixdən 3 (üç) gün sonra Dövlətə alqı-satqı müqaviləsinin surətini təqdim etməlidir.