Elektrik şəbəkəsi nədir?

“Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.1.20. maddəsinə əsasən elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması üçün nəzərdə tutulmuş elektrik qurğularının məcmusudur.