Məişət abonentinin təqsirindən sayğac zədələnərsə, cavabdehlik kimə məxsusdur?

“Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları”nın 7.6-cı bəndinə əsasən, istehlakçının, o cümlədən məişət abonentinin təqsirindən hesablaşma elektrik sayğacları zədələndikdə və ya qoşulma sxemi pozulduqda təmir, əvəzetmə və dövlət yoxlanışı onun hesabına yerinə yetirilir. Bu halda zədələnmiş və ya itmiş hesablaşma elektrik sayğacının əvəzinə enerjitəchizatı müəssisəsi ondan istismara yararlı yeni elektrik sayğacı və ya onun dəyərini tələb etmək hüququna malikdir.