Energetika Nazirliyi tərəfindən verilən icazələrin müddəti nə qədərdir?

"Lisenziyalar va icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 22-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının qanunlarında müddət müəyyən edilməyibsə, icazələr müddətsiz verilir.