Balans mənsubiyyəti sərhədi aktı nədir?

Enerji təchizatı müəssisəsi ilə sifarişçi arasında balans mənsubiyyəti sərhədini müəyyənləşdirən sənəd.