İstehlakçıların elektrik və qaz təchizatı şəbəkələrində 1004 sayda araşdırma aparılıb

2019-cu ilin I yarısında Energetika Nazirliyinin tabeliyində olan Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi tərəfindən büdcədən maliyyələşən istehlakçıların elektrik və qaz təchizatı şəbəkələrində ümumilikdə 1004 sayda araşdırma aparılıb. Elektrik qurğularının texniki istismar, təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl olunması və elektrik enerjisindən istifadənin vəziyyəti ilə əlaqədar büdcədən maliyyələşən istehlakçılarda 542 sayda texniki araşdırma aparılıb.

Xəzər Siyasət Mərkəzi idarə heyətinin üzvü Robert Sekuta Energetika Nazirliyində olub

Energetika naziri Pərviz Şahbazovla “Xəzər Siyasət Mərkəzi” idarə heyətinin üzvü Robert Sekuta arasında görüş keçirilib. Görüşdə Xəzər regionu ətrafında vəziyyət, qlobal miqyasda enerji sektorunda müşahidə olunan tendensiyalar, eləcə də yeni texnologiyalar və rəqəmsallaşmanın təsirləri ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib.

Bu ilin I yarısında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi istiqamətində bır sıra işlər görülüb

2019-cu ilin 6 ayı ərzində Energetika Nazirliyi tərəfindən elektrik enerjisinin ümumi generasiya güclərində alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin xüsusi çəkisinin artırılması, alternativ və bərpa olunan enerji sahəsinə özəl investisiyaların cəlb edilməsi üçün bu sahəni tənzimləyən normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, güzəştli tariflərin və digər təşviqedici tədbirlərin tətbiqini əhatə edən sənədlərin hazırlanması məqsədlə Norveçin DNV GL Energy Advisory GmbH şirkəti ilə birlikdə qanunvericilik aktlarının hazırlanmasına başlanılıb.

2019-cu ilin I yarısında Energetika Nazirliyi tərəfindən 86 icazə verilib

2019-cu ilin II rübü üzrə Energetika Nazirliyi tərəfindən ixrac nəzarətinə düşən malların (işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin) ixracı, idxalı və tranziti üzrə 52 icazə verilib. Bu icazələrdən 44-ü ixrac nəzarətinə düşən malların idxalı, 1-i ixrac nəzarətinə düşən malların ixracı, 7-i isə ixrac nəzarətinə düşən malların tranziti ilə bağlı olub.

2019-cu ilin I yarısında strateji yol xəritələri üzrə Energetika Nazirliyi tərəfindən müvafiq işlər görülüb

2019-cu ilin I yarısında Energetika Nazirliyinin əlaqələndirici və 23 tədbir üzrə əsas icraçı olduğu “Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” üzrə işçi qrupunun 2, strateji yol xəritəsinin prioritetləri üzrə alt işçi qruplarının isə 4 iclası keçirilib. İclaslarda strateji yol xəritəsinin Tədbirlər Planında 2018-2019-cu illərdə icrası nəzərdə tutulmuş tədbirlər, eləcə də monitorinq və qiymətləndirmə sualları ilə bağlı müzakirələr aparılıb, görülmüş işlər nəzərdən keçirilib,