Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 yanvar 2023-cü il 3721 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılmasına dair 2023-2025- ci illər üçün Dövlət Proqramı”na dair Tədbirlər Planının 8.2.3-ci yarımbəndində “Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, standartlaşdırma üzrə texniki komitələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi” tədbiri müəyyən olunub. Bununla əlaqədar, “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi şəxsinin 11 mart 2024-cü il tarixli əmri ilə “Elektroenergetika və bərpa olunan enerji” standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitə (AZSTAND/TK 46) yaradılıb.

“Elektroenergetika və bərpa olunan enerji” standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitənin yaradılması haqqında Əmr

“Elektroenergetika və bərpa olunan enerji” standartlaşdırılması üzrə  Texniki Komitənin Əsasnaməsi

Texniki Komitənin strukturu

Tədbirlər

Elektroenergetika və bərpa olunan enerji sahəsində Texniki Komitə yaradılıb