Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 yanvar 2023-cü il 3721 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılmasına dair 2023-2025- ci illər üçün Dövlət Proqramı”na dair Tədbirlər Planının 8.2.3-ci yarımbəndində “Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, standartlaşdırma üzrə texniki komitələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi” tədbiri müəyyən olunub. Bununla əlaqədar, “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi şəxsinin 11 mart 2024-cü il tarixli əmri ilə “Elektroenergetika və bərpa olunan enerji” standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitə (AZSTAND/TK 46) yaradılıb.

“Elektroenergetika və bərpa olunan enerji” standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitənin yaradılması haqqında Əmr

“Elektroenergetika və bərpa olunan enerji” standartlaşdırılması üzrə  Texniki Komitənin Əsasnaməsi

Texniki Komitənin strukturu

Texniki Komitənin 2024-2025-ci illər üzrə FƏALİYYƏT PLANI

 

Tədbirlər

Elektroenergetika və bərpa olunan enerji sahəsində Texniki Komitə yaradılıb