Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi tərəfindən “07” dekabr 2018-ci il tarixində keçirilmiş “Energetika sektorunda bazar münasibətlərinin və bazar subyektlərinin formalaşdırılmasına yönəldilmiş hərtərəfli islahatların aparılmasına dair qanunvericilik bazasının hazırlanması” işlərinin satın alınmasına dair açıq tenderdə "Prima Consulting" MMC qalib elan edilmiş və qalib təşkilatla müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanmışdır.

TENDER KOMİSSİYASI