"Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunun icrasına nəzarəti gücləndirmək məqsədilə Qanunun 20-ci maddəsinin 20.0, 20.0.1 bəndlərinə, 21-ci maddəsinin 21.1 və 21.2 bəndlərinə uyğun olaraq dövlət qulluqçularının xidməti davranışlarının qanunvericiliklə müəyyən olunan etik davranış qaydalarına uyğunluğuna nəzarət edən və onun təhlilini aparan işlərin yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədilə Dövlət qulluğu və kadrlar şöbəsinin müdiri Əsəd İsmayılov Energetika Nazirliyi üzrə Etik müvəkkil təyin edilib.