Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi tərəfindən "01” avqust 2018-ci il tarixdə keçirilmiş "Elektrik enerjisinin ümumi generasiya güclərində alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin xüsusi çəkisinin artırılmasını, habelə alternativ və bərpa olunan enerji sahəsinə özəl investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə bu sahəni tənzimləyən normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsini, güzəştli tariflərin və digər təşviqedici tədbirlərin tətbiqini əhatə edən sənədlərin hazırlanması” işlərinin satın alınmasına dair açıq tenderdə Almaniyanın DNV GL Energy Advisory GmbH şirkəti qalib elan edilmiş və qalib təşkilatla müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.


TENDER KOMİSSİYASI