Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətlərinə baxılması sahəsində çox pilləliyin təmin edilməsi, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarından, hərəkət və ya hərəkətsizliyindən yuxarı orqana şikayətlərin verilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyində Apellyasiya Şurası yaradılıb. Şuranın rəhbəri Samir Vəliyevdir.

Energetika Nazirliyinin Apellyasiya Şurasına şikayət

Görülən işlər

Apellyasiya Şurasının Katibliyi