Energetika Nazirliyinin aidiyyəti struktur bölməsi və ya Nazirliyin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumları, Nazirliyin təsisçisi olduğu, səhmlərinin saxlanılması və ya idarə olunması Nazirliyə həvalə olunmuş hüquqi şəxsləri tərəfindən baxılmadan birbaşa Apellyasiya Şurasına daxil olmuş şikayətlər (təkrar şikayət hesab edilməyən şikayətlər), habelə korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlər baxılması üçün aidiyyəti üzrə göndəriləcək.Həmçinin Apellyasiya Şurasına şikayətləri yalnız sahibkarlar, onların qanuni nümayəndələri verə bilərlər və bu şikayətlər yalnız sahibkarlıq fəaliyyəti ilə, eləcə də onların özlərinə aid sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olmalıdır.Energetika Nazirliyinin Apellyasiya Şurasının e-poçt ünvanı: apellyasiya@minenergy.gov.az

XİDMƏTDƏN İSTİFADƏYƏ DAİR TƏLİMAT

Bu formanı doldurub göndərəndən sonra sizin göstərdiyiniz e-Poçt ünvanına sənədlərin qəbulunu təsdiq edən məktub daxil olacaq

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

  • İcazə almaq üçün Sizdən aşağıdakı sənədlərin surətlərinin təqdim edilməsi tələb olunur.
  • Sənədlər doc (docx), pdf və ya jpg (jpeg) formatlarında olmalı və hər birinin həcmi 2 Mb-dan artıq olmamalıdır.
  • Hər bir faylın adına müəssisənin adını əlavə edin. (Məsələn: Meridian MMC_ərizə.doc, Meridian MMC_vergiuçotu.pdf və s.)

Barəsində şikayət verilən inzibati akt və ya hərəkət (hərəkətsizlik): *
Şikayət verən şəxsin tələbi (Şikayət müraciət edən hüquqi şəxsin rəhbəri, yaxud onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən (səlahiyyəti təsdiq edən sənədin surəti şikayətə əlavə edilməklə) imzalanmalıdır).: *
Şikayətin predmeti üzrə bundan əvvəl Energetika Nazirliyinə və ya Nazirliyin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumlarına hüquqi şəxslərə edilmiş müraciəti (müraciətləri) və alınmış cavab (cavablar) barədə məlumatlar: *
Şikayətin predmeti üzrə bundan əvvəl Energetika Nazirliyinə müraciətin (müraciətlərin) edilməsinə səbəb olan hal barədə məlumatlar: *
Şikayətin əsaslı olmasını təsdiq edən sənədlərin (dövlət, qeyri-dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarından alınmış qərar, akt, rəy, məktub, arayış, qəbz və digər sənədlərin) müvafiq qaydada təsdiq olunmuş surətləri (olduğu təqdirdə): *
Şikayətə əlavə edilmiş digər sənədlərin (olduğu təqdirdə) siyahısı: *
CAPTCHA