3 may tarixi yer kürəsinin böyük həcmdə günəş enerjisi potensialı və ondan istifadə perspektivlərinə diqqət çəkmək məqsədilə “Beynəlxalq Günəş Günü” kimi qeyd olunur. Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyinin məlumatına əsasən, son 10 ildə dünyada günəş enerjisi üzrə qoyuluş ücündə 7.5 dəfə artım qeydə alınıb. Belə ki, 2013-cü ildə 140 QVt həcmində olan bu göstərici, ötən il 1053 QVt-a yüksəlib.

Digər xəbərlər