Dünya Dəniz Günü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarı ilə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı tərəfindən təsis edilib. 1978-ci ildən etibarən qeyd olunan və bu il 29 sentyabr tarixinə təsadüf edən bu günün təsis edilməsində məqsəd su hövzələrinin çirklənməsinə, həmçinin qlobal istiləşmə nəticəsində dəniz və okeanlarda meydana gələn dəyişikliklərə beynəlxalq səviyyədə diqqət çəkməkdir.

Digər xəbərlər