Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi Mətbəə məhsullarının satın alınmasına dair kotirovka sorğusunu elan edir.


Satınalan təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ENERGETİKA NAZİRLİYİ

Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1300087531

Satınalan təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Ü. Hacıbəyli 84, Hökumət Evi, qapı 5, AZ1000

Satınalma predmeti: Mətbəə məhsulları
 

Sıra №

Malın adı

Ətraflı təsvir

Həcmi/ Miqdarı

Ölçü vahidi

1.

Blank

Nazirliyin adı, rekvizitləri, gerbin rəngli çapı) (Azərbaycan dili variantı) rəqəmsal çap, Firma blankı 160qr, A4, A klass, bəyazlıq 169 CİE, hazırda mövcud olan nümunəyə uyğun

6000

ədəd

2.

Blank

Nazirliyin adı, rekvizitləri, gerbin rəngli çapı) (Azərbaycan və İngilis dilində ) (rəqəmsal çap,Firma blankı 160qr, A4, A klass, bəyazlıq 169 CİE hazırda mövcud olan nümunəyə uyğun

500

ədəd

3.

Əmr blankı

Rəqəmsal çap- Firma blankı, 160qr, A4, A klass, bəyazlıq 169 CİE, hazırda mövcud olan nümunəyə uyğun

800

ədəd

4.

Kollegiyanın qərarı blankı

Rəqəmsal çap, Firma blankı 160qr, A4, A klass, bəyazlıq 169 CİE , hazırda mövcud olan nümunəyə uyğun

10

ədəd

5.

Kollegiya İclasının Protokolu blankı

Rəqəmsal çap, Firma blankı, 160qr, A4, A klass, bəyazlıq 169 CİE, hazırda mövcud olan nümunəyə uyğun

15

ədəd

6.

Əmək müqaviləsi

Sınaq üçün, 120qr, A3

50

ədəd

7.

Əmək müqaviləsi

Daimi dövlət qulluğu üçün, 120qr, A3

100

ədəd

8.

Əmək müqaviləsi

Sadə, müqavilə ilə işləyənlər üçün, 120qr, A3

100

ədəd

9.

Kadr Uçotunun Şəxsi Vərəqəsi

120qr, A3

150

ədəd

10.

"Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları"nın 4 nömrəli Əlavə

120qr, A3

40

ədəd

11.

Şəxsi iş qovluğu üzərində çap

Ölçüləri (33x24x5sm) olan nazirliyin əməkdaşlarının şəxsi işlərinin saxlanıldığı qapaqlı ipli qovluq (göy rəng)

40

ədəd

12.

Bloknotlar üzərində çap

20 vərəqli, A5 parlaq üzlüklü üzərində Energetika Nazirliyin adı və loqosu, arxasında Energetika Nazirliyinin ünvanı, e-mail ünvanı və telefon nömrəsi qeyd olunmuş, içərisində yerləşən vərəqlər damalı şəkildə,vərəqlərin yuxarı hissəsində nazirliyin loqosu, vərəqlərin aşağı hissəsində nazirliyin elektron poçt ünvanı qeyd olunmuş (mövcud nümunəyə uyğun)

350

ədəd

13.

Qələmlər üzərində çap

Ağ rəngli, üzərində Energetika Nazirliyinin adı və loqosu qeyd olunmuş

350

ədəd

14.

Xidməti vəsiqə

Materialı: keyfiyyətli təbii dəri

Rəngi: zoğalı(bardovıy)

Üzərindəki gerb və yazı qızılı falqa ilə basqı

Ətraflı: https://e-qanun.az/framework/49447

30

ədəd

15.

Kağız qovluq üzərində çap

A4 kağız qovluq, üzərində Nazirliyin loqosu və “Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Kollegiyası” sözləri qeyd edilmiş (ofset çapı, 320 qr)

100

ədəd

16.

Cibli kağız qovluq üzərində çap

A4 cibli kağız qovluq, üzərində Nazirliyin adı və Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin qızılı falqa ilə basqısı, cibliyi özündən olan

100

ədəd

17.

Cibli kağız qovluq üzərində çap

A4 cibli kağız qovluq, üzərində Nazirliyin loqosu və adı, 320 qr ,cibliyi özündən olan

200

ədəd

18.

Xüsusi yubley qovluğu üzərində çap

Dəri materialdan (Bardovu) üstü qızılı folqa ilə basılmış, Azərbaycan Respublikasının gerbi olan, içərisi Alkantra parçasından hazırlanmış, A4

55

ədəd

19.

Bayram açıqcaları üzərində çap

19x26.2 sm ölçüdə, üfüqi ox üzrə ortadan qatlanan, üst hissəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi və nazirliyin adı, iç hissəsində nazirliyin loqosu olan, 280qr, parlaq olmayan yüksək keyfiyyətli ağ kağız, mövcud nümunəyə uyğun

350

ədəd

20.

Bayram açıqcaları üçün zərf üzərində çap

20x14 sm ölçüdə xüsusi gümüşü rəngli parlaq olmayan 200 qr  yüksək keyfiyyətli kağızdan hazırlanmış, (Nazirlikdə mövcud olan  nümunəyə uyğun) üst hissəsində Nazirliyin rəngli loqosu və adı çap edilmiş xüsusi kəsim zərf, mövcud nümunəyə uyğun

350

ədəd

21.

Zərf üzərində çap

A4, Nazirliyin adı, ünvanı,                   (nömrə)

2500

ədəd

22.

Zərf üzərində çap

A5 format, 29x162, Nazirliyin adı,ünvanı

2000

ədəd

23.

Zərf üzərində çap

A3 format, Nazirliyin adı, ünvanı

100

ədəd

24.

İş vaxtından istifadənin uçotu cədvəlinın çapı

120 qr, A3

300

ədəd

25.

Şəxsi Hesab-Vərəqəsinin çapı

320qr, A4

300

ədəd

26.

Nazirliyin verdiyi icazə blanklarının çapı

A-4, 95 qram, Xüsusi su işarəli kağızda, arxasında nömrəli, birtərəfli rəngli çap. İxrac nəzarəti haqqında blank forması

170

ədəd

27.

Nazirliyin verdiyi icazə blanklarının çapı

A-4, 95 qram, Xüsusi su işarəli kağızda, arxasında nömrəli, birtərəfli rəngli çap. Nazirlik tərəfindən verilən icazələr üzrə ümumi blank forması

30

ədəd

28.

Vizitkart (rəhbər üçün)

Gerb  iki tərəfli qabarıqlı klişe basqısı,(700 qram 350*2), Yüksək keyfiyyətli kağızdan, Bir üzü Azərbaycan digər üzü İngilis dilində, mövcud nümunəyə uyğun materialdan

150

ədəd

29.

Enerji auditorunun ixtisas attestatı

320qr (mövcud nümunəyə uyğun) https://e-qanun.az/framework/52955

200

ədəd

30.

Karyera sərgiləri üçün roll-up

Energetika Nazirliyinin adı və loqosu

1

ədəd

31.

Karyera sərgiləri üçün buklet

Energetika Nazirliyinin adı və loqosu, dövlət quluğuna qəbul qaydaları haqqında məlumat, Energetika Nazirliyinin strukturu və obların fəaliyyəti barədə məlumat, arxasında Energetika Nazirliyinin ünvanı, e-mail ünvanı və telefon nömrəsi qeyd olunmuş

200

ədəd

32.

Qeydiyyat kitabı

A4 formatında, tünd göy rəngli, qalın cildli, üzərində “Daxili nəzarət tədbirlərinin qeydiyyatı kitabı” sözləri qeyd edilmiş, 9 qrafalı, 100 (yüz) vərəqli qeydiyyat kitabı (Təqdim ediləcək nümunəyə uyğun)

1

ədəd

33.

Energetika Nazirliyinə daxil olmuş icazələrin qeydiyyatı kitabı (Ümumi kitab)

S/№-si, Daxilolma tarixi, Sənədin tarixi və nömrəsi, Qeydiyyat tarixi və nömrəsi, Təşkilatın (vətəndaş) adı, Hazır icazənin nömrəsi və tarixi, Hazır icazənin Ümumi şöbəyə təhvil verilməsi barədə məlumat (Təhvil verdi (Soyad, imza, tarix) / Təhvil aldı (Soyad, imza, tarix),

1

ədəd

34.

Energetika Nazirliyinə daxil olmuş icazələrin qeydiyyatı kitabı (Asan kitab)

Sıra nömrəsi, Ərizənin daxil olma tarixi, Ərizənin tarixi və nömrəsi, Vərəqlərin sayı, Sənədin qısa məzmunu (Şirkətin adı, icazə tələb olunan məsələ barədə qısa məlumat), İcazənin növü, Sənədi təqdim edən şəxsin adı, soyadı və imzası, Hazır sənədin nömrəsi və tarixi, Etibarnamənin nömrəsi və tarixi, Hazır sənədi qəbul edən şəxsin adı, soyadı və imzası 

1

ədəd

35.

Kiçik ölçülü ziyafət kuverti (masaüstü isimlik)

9x8 sm ölçüdə üfüqi ox üzrə ortadan qatlanan, hər iki tərəfindən şəxslərin adları və vəzifələri rəngli çap edilən 280qr, parlaq olmayan ağ kağız

170

ədəd

36.

Kuvert (masaüstü isimlik)

29.7x21 sm ölçüdə üfüqi ox üzrə ortadan qatlanan, hər iki tərəfindən şəxslərin adları və vəzifələri rəngli çap edilən 280qr, parlaq olmayan ağ kağız

420

ədəd

37.

30 vərəqədək çap

A4 formatında, 200 qr foto kağız üzərində rəngli çap, spiralla toxunma

10

ədəd

38.

50 vərəqədək çap

A4 formatında, 200 qr foto kağız üzərində rəngli çap, spiralla toxunma

3

ədəd

39.

85 vərəqədək çap

A4 formatında, 200 qr foto kağız üzərində rəngli çap, spiralla toxunma

2

ədəd

40.

A4 plaket

Üzü məxmər parçadan, içərisində qızılı dəmir sublimasiya edilmiş və taxta üzərində yapışdırılmış

5

ədəd

41.

Vizitkart (rəhbər üçün)

Gerb bir tərəfli qabarıqlı klişe basqısı, İngilis dilində, 350 qram, Yüksək keyfiyyətli kağızdan,  mövcud nümunəyə uyğun materialdan

50

ədəd

 

Müsabiqənin dərc edilmə tarixi və vaxtı:

 

16.02.2024 14:58

 

Təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı:

04.03.2024 17:00

 

Zərflərin açılması tarixi və vaxtı: 

04.03.2024 17:00

 

Müsabiqədə iştirak haqqı: 26.74 AZN 

 

İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olduqdan sonra “Asan Ödəniş”lə ödə” düyməsini sıxaraq aidiyyəti keçid vasitəsilə ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz:

İcra ünvanı

Bakı şəhəri, Ü. Hacıbəyli 84, Hökumət Evi, qapı 5, AZ1000

 

İcra müddəti

Kotirovkanın əsas şərtlər toplusuna əsasən

 

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

 

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

 

Kotirovkanın əsas şərtlər toplusuna əsasən

 

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN