04.11.2023-cü il tarixində elan edilmiş " Bərpa olunan enerji mənbələri üzrə informasiya sisteminin yaradılması və potensial ərazilərə dair ölçü müşahidə işlərinin təşkil edilməsi üçün məsləhətçi şirkətin cəlb edilməsinə dair" işlərinin satın alınması ilə bağlı elan edilmiş təkliflər sorğusunda iddiaçıların sayı üçdən az olduğundan "Dövlət satınalmaları haqqında" AR qanunun 11.1 bəndinə əsasən təkliflər sorğusunun davamından imtina edilmişdir.

Elanın yenidən verilməsi nəzərdə tutulmamışdır.