Energtika Nazirliyi 04.11.2023-cü il tarixində "Dənizdə külək enerjisi potensialının araşdırılması və potensialdan istifadə istiqamətində ölçmə və digər hazırlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsi" işlərinin satın alınması ilə bağlı elan edilmiş təkliflər sorğusunda iddiaçıların sayı üçdən az olduğundan "Dövlət satınalmaları haqqında" AR qanunun 11.1 bəndinə əsasən təkliflər sorğusunun davamından imtina edilmişdir. Elanın yenidən verilməsi nəzərdə tutulmamışdır.