Yaşma ərazisində qaz-turbin elektrik stansiyasının özəl investisiya hesabına tikintisi ilə bağlı hüquqi, texniki və maliyyə məsələləri  üzrə məsləhətçi şirkətin cəlb edilməsinə dair Təkliflər sorğusu haqqında:

27.08.2021-ci il tarixində “Yaşma ərazisində qaz-turbin elektrik stansiyasının özəl investisiya hesabına tikintisi ilə bağlı hüquqi, texniki və maliyyə məsələləri üzrə məsləhətçi şirkətin cəlb edilməsi” xidmətinin satın alınması üçün elan edilmiş təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün təklif vermiş iştirakçıların sayı yetərli olmadığı üçün “Dövlət satınalmaları haqqında”  Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.1-ci maddəsinə əsasən təkliflər sorğusunun davamından imtina edilir və prosedur ləğv edilir.