1. Cənubi Qafqaz Boru kəməri

2. “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin icrası  və layihənin regional qarşılıqlı təsirləri

3. “Şahdəniz” qaz yatağı