1. Neft sənayesinin inkişaf tarixi

2. Heydər Əliyevin neft strategiyasının ümumi konsepsiyası

3. Əsrin müqaviləsi

4. Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri

5. Qərb İxrac Boru Kəməri-QİBK

6. Bakı-Novorossiysk neft kəməri