» “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda D230 perspektiv kəşfiyyat blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə BP EKSPLOREYŞN (AZƏRBAYCAN) LİMİTED şirkəti və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublİkasının 12 oktyabr 2018-ci il tarixli 1274-VQ nömrəli Qanunu

»  “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Qarabağ” neft yatağının işlənməsi ilə əlaqədar” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Statoyl Azərbaycan Qarabağ BV və SOCAR Qarabağ LLSi arasında Risk xidmət Sazişinin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə  Azərbaycan Respublİkasının 29 iyun 2018-ci il tarixli 1202-VQ nömrəli Qanunu

»  “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Əşrəfi - Dan ulduzu - Aypara sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Statoyl Azərbaycan Əşrəfi Dan Ulduzu Aypara BV və SOCAR-ın Ortaq neft şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə  Azərbaycan Respublİkasının 29 iyun 2018-ci il tarixli 1201-VQ nömrəli Qanunu

»  “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublİkasının 31 may 2018-ci il tarixli 1167-VQD nömrəli Qanunu

​»  “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublİkasının 3 aprel 2018-ci il il tarixli 1058-VQD nömrəli Qanunu  

​»  “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublİkasının 13 fevral 2018-ci il tarixli 994-VQD nömrəli Qanunu  

​»  “Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublİkasının 13 fevral 2018-ci il tarixli 993-VQD nömrəli Qanunu

​»  “Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublİkasının 13 fevral 2018-ci il tarixli 992-VQD nömrəli Qanunu    

​»  “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublİkasının 13 fevral 2018-ci il tarixli 996-VQD nömrəli Qanunu  

​» “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublİkasının 14 aprel 2017-ci il tarixli 595-VQD nömrəli Qanunu 

​»  “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublİkasının 10 mart 2017-ci il tarixli 541-VQD nömrəli Qanunu 

​»  “Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Türkiyə Respublikasının Hökuməti arasında Trans-Anadolu təbii qaz sisteminə dair” Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublİkasının 30 sentyabr 2016-cı il tarixli 307-VQ nömrəli Qanunu 

​»  Azərbaycan Respublikasında Muradxanlı, Cəfərli və Zərdab neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Zenit Aran Oil Company Limited və SOCAR-ın Ortaq Neft Şirkəti arasında Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublİkasının 14 iyun 2016-cı il tarixli 278-VQ nömrəli Qanunu 

​»  “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İran İslam Respublikası Hökuməti arasında elektrik enerjisi satışı haqqında” Çərçivə Sazişinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublİkasının 14 iyun 2016-cı il tarixli 275-VQ nömrəli Qanunu 

»  “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə  Azərbaycan Respublİkasının 14 iyun 2016-cı il tarixli 272-VQ nömrəli Qanunu 

»  "Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 15 mart 2016-cı il tarixli 176-VQ nömrəli Qanunu

»  "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 30 sentyabr 2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanunu

»   "İctimai iştirakçılıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının 22 noyabr 2013-cü il tarixli 816-IVQ nömrəli Qanunu

»  "İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 02 fevral 2009-cu il tarixli 766-IIQ nömrəli Qanunu

»  "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının 31 may 2007-ci il tarixli 352-IIIQ nömrəli Qanunu

»  "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunu

»  "Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 27 dekabr 2002-ci il tarixli 412-IIQ nömrəli Qanunu

»  "Elektrik və istilik stansiyaları haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 28 dekabr 1999-cu il tarixli 784-IQ nömrəli Qanunu

»  "Texniki təhlükəsizlik haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 02 noyabr 1999-cu il tarixli 733-IQ nömrəli Qanunu

»  "Energetika haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 24 noyabr 1998-ci il tarixli 541-IQ nömrəli Qanunu

»  "Qaz təchizatı haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 30 iyun 1998-ci il tarixli 513-IQ nömrəli Qanunu

»  "Elektroenergetika haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 03 aprel 1998-ci il tarixli 459-IQ nömrəli Qanunu

»  "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 13 fevral 1998-ci il tarixli 439-IQ nömrəli Qanunu

»  "Enerji resurslarından istifadə haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 30 may 1996-cı il tarixli 94-IQ nömrəli Qanunu