1. "Elektroenergetika haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

2. "Elektrik və istilik stansiyaları haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

3. "Energetika haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

4. "Enerji resurslarından istifadə haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

5. "Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

6. "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

7. "İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

8. "Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

9. "Qaz təchizatı haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

10. "Texniki təhlükəsizlik haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

11. "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

12. "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublİkasının Qanunu

13. "Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

14. "İctimai iştirakçılıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

15. "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu