Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətlərinə baxılması sahəsində çox pilləliyin təmin edilməsi, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarından, hərəkət və ya hərəkətsizliyindən yuxarı orqana şikayətlərin verilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyində Apellyasiya Şurası yaradılıb.

"Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasının yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 fevral 2016-cı il tarixli 761 nömrəli Fərmanı

"Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Apellyasiya Şurasının yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin 11 fevral 2016-cı il tarixli 02 nömrəli Əmri

"Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Apellyasiya Şurasının Katibliyinin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin 12 fevral 2016-cı il tarixli Əmri


Apellyasiya Şurasının Katibliyi


Rəhbər-Nürəngiz Fərəcullayeva

Üzv-Xatirəxanım Abasova

Tel: (+99412) 598-16-53/54 (daxili: 139)

E-poçt: apellyasiya@minenergy.gov.az