1. Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Əsasnaməsi

2. Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin Əsasnaməsi

3. Elektroenergetika şöbəsinin Əsasnaməsi

4. Elektron idarəetmə və informasiya şöbəsinin Əsasnaməsi

5. Enerji səmərəliliyi, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri şöbəsinin Əsasnaməsi

6. Enerji siyasəti və yanacaq-enerji resursları şöbəsinin Əsasnaməsi

7. Dövlət proqramlarının hazırlanması və icrasına nəzarət şöbəsinin Əsasnaməsi

8. Dövlət qulluğu və kadrlar şöbəsinin Əsasnaməsi

9. Hüquqi münasibətlər şöbəsinin Əsasnaməsi

10. İqtisadiyyat, elm və innovasiya şöbəsinin Əsasnaməsi

11. Lisenziya və xüsusi icazələr şöbəsinin Əsasnaməsi

12. Maliyyə-mühasibat şöbəsinin Əsasnaməsi

13. Məxfi və səfərbərlik şöbəsinin Əsasnaməsi

14. Təsərrüfat şöbəsinin Əsasnaməsi

15. Ümumi şöbənin Əsasnaməsi