Gerb

Mətnin ölçüsü Plus Minus

Ümumi şöbə


Vəzifənin adı Ştat sayı
(vahidi)
Aylıq vəzifə maaşı
(manatla)
Vəzifə təlimatı
(PDF)
Şöbə müdiri 1 890
Şöbə müdirinin müavini 1 770
Böyük mütəxəssis-inspektor 1 210


Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi və icraya nəzarət sektoru
Vəzifənin adı Ştat sayı
(vahidi)
Aylıq vəzifə maaşı
(manatla)
Vəzifə təlimatı
(PDF)
Sektor müdiri 1 620
Böyük məsləhətçi 1 540
Məsləhətçi 1 520


Məktublar sektoru
Vəzifənin adı Ştat sayı
(vahidi)
Aylıq vəzifə maaşı
(manatla)
Vəzifə təlimatı
(PDF)
Sektor müdiri 1 620
Aparıcı məsləhətçi 1 540


Printer