Gerb

Mətnin ölçüsü Plus Minus

Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Apellyasiya Şurası

Gülməmməd Cavadov Sədr
Amil Mürsəliyev Sədr müavini
Pərviz Məmmədov üzv
İbrahim Ağayev üzv
Əsəd İsmayılov üzv
Elxan Həşimov üzv
Rəna Sadıxzadə üzvAzərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Apellyasiya Şurasının Katibliyi

Nürəngiz Fərəcullayeva Rəhbər
Xatirəxanım Abasova üzvE-poçt: apellyasiya@minenergy.gov.az


Printer