Şöbə Şöbə müdiri
1.

 Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi

 Xəlilov Qədir  Rövşən oğlu

2.

 Energetika şöbəsi

 Mürsəliyev Amil Balamehti oğlu

3.

 Neft-Qaz siyasəti şöbəsi 

 Həşimov Elxan Abdulla oğlu

4.

 Enerji səmərəliliyi və ekologiya şöbəsi

 

5.

 Strateji proqramlar və islahatlar şöbəsi

 Məsimova Xalidə Məhəmməd qızı

6.

 Daxili nəzarət şöbəsi

 İsmayılov Seymur Bəhram oğlu

7.

 Hüquq şöbəsi

 Ağayev İbrahim Hümbət oğlu

8.

 İqtisadiyyat şöbəsi

 Qurbanov Rauf İbad oğlu

9.

 İnsan resursları və dövlət qulluğu şöbəsi

 İsmayılov Əsəd İsmayıl oğlu

10.

 Maliyyə və təminat şöbəsi

 Nuriyeva Gülnarə Balaoğlan qızı

11.

 Məxfi və səfərbərlik şöbəsi

 Süleymanov Əzim Bəhman oğlu

12.

 Ümumi şöbə

 Rzayeva Elmira Əjdər qızı

13.

 Çağrı mərkəzi sektoru

 Mustafayeva Şahəstə Zahid qızı 

14.

 Protokol xidməti sektoru

 İsayeva Atəş Sokrat qızı

15.  Mətbuat sektoru

 

16.

 Elektron idarəetmə sektoru

Əliyev Kamran Əhəd oğlu