Neft


Siyahı Foto
1. 2012-ci il üzrə aylıq neft hasilatı (bax)
2. 2013-cü il üzrə aylıq neft hasilatı (bax)
3. 2014-cü il üzrə aylıq neft hasilatı (bax)
4. 2015-ci il üzrə aylıq neft hasilatı (bax)
5. 2016-cı il üzrə aylıq neft hasilatı (bax)
6. 2017-ci il üzrə rüblük neft hasilatı (bax)
7. 2007-2017-ci illərdə respublika üzrə neft hasilatı (bax)

 

Qaz


Siyahı Foto
1. 2012-ci il üzrə aylıq təbii qaz hasilatı (bax)
2. 2013-cü il üzrə aylıq təbii qaz hasilatı (bax)
3. 2014-cü il üzrə aylıq təbii qaz hasilatı (bax)
4. 2015-ci il üzrə aylıq təbii qaz hasilatı (bax)
5. 2016-cı il üzrə aylıq təbii qaz hasilatı (bax)
6. 2017-ci il üzrə rüblük təbii qaz hasilatı (bax)
7. 2007-2017-ci illərdə respublika üzrə təbii qaz hasilatı (bax)
8. 2007-2017-ci illərdə respublika üzrə təbii qaz ixracı (bax)

 

Elektroenergetika


Siyahı Foto
1. 2007-2017-ci illər üzrə respublikada elektrik enerjisinin istehsalı (bax)
2. 2007-2017-ci illər üzrə respublikada elektrik enerjisinin idxalı və ixracı (bax)