1. Alternativ və bərpa olunan enerjidən istifadənin  dünya və Azərbaycan üzrə ümumi mənzərəsi

2. Enerji resurslarından səmərəli istifadə

3. Azərbaycan Respublikasının enerji səmərəliliyi siyasəti

4. Enerji səmərəliliyinin hüquqi tənzimlənməsi