1. Elektroenergetikanın inkişafının birinci mərhələsi

2. Elektroenergetikanın inkişafının ikinci mərhələsi

3. Elektroenergetikanın inkişafının üçüncü mərhələsi