1. Elektroenergetikanın inkişafının birinci mərhələsi

2. Elektroenergetikanın inkişafının ikinci mərhələsi

3. Elektroenergetikanın inkişafının üçüncü mərhələsi

4. Energetika sisteminin qoyuluş gücü (2017-ci ilə olan vəziyyət)

5. Azərbaycan energetika sistemində və müstəqil fəaliyyət göstərən Elektrik Stansiyalarının siyahısı