Onlayn appelyasiya müraciəti • Fiziki şəxslərdən Energetika Nazirliyinin Apellyasiya Şurasına müraciət qəbulu
  Ad və soyadınız:*
  Faktiki yaşadığı yer:*
  Ünvan:*
  Şikayət verən şəxsin inzibati icraatda prosessual vəziyyəti:*
  Fiziki şəxs
  Fiziki şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsi
  Email:*
  Telefon:*
  Tələb olunan sənədlər
  Müraciət edərkən aşağıda adları qeyd olunan sənədlərin skan olunmuş variantını yükləyin.

  1. Barəsində Şikayət verilən akt və ya hərəkət (hərəkətsizlik)
  2. Şikayət verən şəxsin tələbi (Şikayət müraciət edən fiziki şəxsin özü və yaxud onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən (səlahiyyəti təsdiq edən sənədin surəti şikayətə əlavə edilməklə) imzalanmalıdır):
  3. Şikayətin predmeti üzrə bundan əvvəl Energetika Nazirliyinə və ya Nazirliyin strukturuna daxil olan, habelə, daxil olmayan tabeliyindəki qurumlara edilmiş müraciəti (müraciətləri) və alınmış cavab (cavablar) barədə məlumatlar:
  4. Şikayətin predmeti üzrə bundan əvvəl Energetika Nazirliyinə müraciətin (müraciətlərin) edilməsinə səbəb olan hal barədə məlumatlar (Energetika Nazirliyinin və ya Nazirliyin strukturuna daxil olan, habelə, daxil olmayan tabeliyindəki qurumların qəbul etdiyi inzibati aktın adı, tarixi, nömrəsi, qısa məzmunu):
  5. Şikayətin əsaslı olmasını təsdiq edən sənədlərin (dövlət, qeyri-dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarından alınmış qərar, akt, rəy, məktub, arayış, qəbz və digər sənədlərin) müvafiq qaydada təsdiq olunmuş surətləri (olduğu təqdirdə):
  6. Şikayətə əlavə edilmiş digər sənədlər (olduğu təqdirdə):