1. BMT-nin Asiya və Sakit okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyası (UNESCAP)

2. Mərkəzi Asiya Ölkələrinin İqtisadiyyatları üçün BMT-nin Xüsusi Proqramı (SPECA)

3. BMT-nin Avropa üzrə İqtisadi Komissiyası (UNECE) və Komissiyanın Davamlı Enerji Komitəsi

4. Dünya Energetika Şurası

5BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyası-Kioto Protokolu 

6. BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı

7. Avropa İtifaqı ilə Əməkdaşlıq

8. Avropa Qonşuluq Siyasəti (AQS)

9. Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı” təşəbbüsü

10. Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti (AQTA) çərçivəsində fəaliyyət proqramı

11. Avropa İttifaqı-Azərbaycan arasında Enerji, Nəqliyyat və Ətraf mühit üzrə Alt Komitə

      Ətraf mühit, enerji və nəqliyyat məsələləri üzrə İşçi qrupu

12. Avropa İttifaqının INOGATE Proqramı

13. Beynəlxalq Enerji Xartiyası ilə Əməkdaşlıq

14. Beynəlxalq Energetika Agentliyi (International Energy Agency, İEA)

15. Avropa Komissiyasının büdcəyə dəstək layihəsi

16. İRENA (Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyi)

17. Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq (CAREC) Proqramı

18. Asiya İnkişaf Bankı, Mərkəzi və Qərbi Asiyada iqlim dəyişikliyinin iqtisadiyyatı üzrə Texniki   Dəstək Proqramı

19. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO)

       İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (ECO) Regional Planlaşdırma Şurası

20. Türkiyənin TİKA Təşkilatı

21. Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (KOİKA)

22. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

23. Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat–GUAM

24. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) Elektroenergetika Şurası

25. Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı (OPEC) ilə əməkdaşlıq

26. Qaz ixrac edən ölkələrin Forumu