"Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunun icrasına nəzarəti gücləndirmək məqsədilə Qanunun 20-ci maddəsinin 20.0, 20.0.1 bəndlərinə, 21-ci maddəsinin 21.1 və 21.2 bəndlərinə uyğun olaraq dövlət qulluqçularının xidməti davranışlarının qanunvericiliklə müəyyən olunan etik davranış qaydalarına uyğunluğuna nəzarət edən və onun təhlilini aparan işlərin yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədilə Dövlət qulluğu və kadrlar şöbəsinin müdiri Əsəd İsmayılov Energetika Nazirliyi üzrə Etik müvəkkil təyin edilib.

“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

"Etik müvəkkilin təyin edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin 12 aprel 2016-cı il tarixli 11 nömrəli Əmri

"Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyində qulluq keçən dövlət qulluqçularının etik davranış Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Sənaye və Energetika Nazirliyinin 21 aprel 2008-ci il tarixli 01 nömrəli Sərəncamı

“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

"Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu