1. "Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlərin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Qərarı

2. "Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin Dövlət Enerji Nəzarəti İdarəsinin Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi və “Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyinin Dövlət Enerji Nəzarət İdarəsinin Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyinin 2013-cü il 23 aprel  tarixli 2 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Qərarı

3. "Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsinin Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi və “Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyinin Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsinin Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyinin 2013-cü il 4 mart tarixli 1 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Qərarı

4. "Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin Dövlət Enerji Nəzarəti İdarəsinin yerli bölmələri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Qərarı

5. "Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsinin yerli bölmələri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Qərarı