»  "Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 15 mart 2016-cı il tarixli 176-VQ nömrəli Qanunu

»  "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 30 sentyabr 2015-ci il tarixli 1308-IVQ nömrəli Qanunu

»   "İctimai iştirakçılıq haqqında" Azərbaycan Respublikasının 22 noyabr 2013-cü il tarixli 816-IVQ nömrəli Qanunu

»  "İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 02 fevral 2009-cu il tarixli 766-IIQ nömrəli Qanunu

»  "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının 31 may 2007-ci il tarixli 352-IIIQ nömrəli Qanunu

»  "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1024-IIQ nömrəli Qanunu

»  "Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 27 dekabr 2002-ci il tarixli 412-IIQ nömrəli Qanunu

»  "Elektrik və istilik stansiyaları haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 28 dekabr 1999-cu il tarixli 784-IQ nömrəli Qanunu

»  "Texniki təhlükəsizlik haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 02 noyabr 1999-cu il tarixli 733-IQ nömrəli Qanunu

»  "Energetika haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 24 noyabr 1998-ci il tarixli 541-IQ nömrəli Qanunu

»  "Qaz təchizatı haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 30 iyun 1998-ci il tarixli 513-IQ nömrəli Qanunu

»  "Elektroenergetika haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 03 aprel 1998-ci il tarixli 459-IQ nömrəli Qanunu

»  "Yerin təki haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 13 fevral 1998-ci il tarixli 439-IQ nömrəli Qanunu

»  "Enerji resurslarından istifadə haqqında" Azərbaycan Respublİkasının 30 may 1996-cı il tarixli 94-IQ nömrəli Qanunu