Elektron xidmətlər

Dövlət xidmətləri

Əhali abonentinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması

Qeyri-əhali abonentinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması