ŞAHDƏNİZ MƏRHƏLƏ-2

     “Şahdəniz Mərhələ 2” layihəsi “Şahdəniz Mərhələ 1” layihəsindən hasil olunan illik 10 milyard kub metr qazdan əlavə 16 milyard kub metr qaz hasil edəcək nəhəng bir layihədir. Şah Dəniz  qazı 2500 metr  hündürlüyə qalxaraq  və dəniz  dibində  800 metr  dərinliyinə  enərək 3500 kilometr  məsafə boyunca nəql ediləcək. Layihəyə aşağıdakı işlərin görülməsi daxildir:

-körpü ilə birləşdirilən iki dəniz platformasının tikilməsi;

-2 yarımdalma qurğusu vasitəsilə 26 qaz hasilat quyusunun qazılması;

-quyuları sahildəki terminal ilə birləşdirəcək 500km uzunluğunda sualtı boru kəmərlərinin inşası;

-dənizdə tikinti aparan gəmilərin modernləşdirilməsi;

 -yeni qaz emalı və kompressiyası qurğularının yerləşdirilməsi üçün Səngəçal terminalının genişləndirilməsi;

“Şahdəniz Mərhələ 2” layihəsi üzrə işlər 100% tamamlanıb. Tikilən iki platformanın dayaq blokları və üst modulları dənizdə quraşdırılıb. Xəzər dənizində ən böyük sualtı hasilat sistemini quraşdırmaq üçün inşa edilmiş Xankəndi gəmisi istismara verilib. Layihə çərçivəsində “Heydər Əliyev” və “İstiqlal” qazma qurğularından istifadə etməklə 14 sualtı quyu qazılıb.  Səngəçal terminalının genişləndirilməsi işləri yekunlaşıb. Terminala aparan sualtı xəttlər, quyular, sualtı infrastruktur, Şahdəniz 2 platforması və terminal ilk dəfə olaraq bir-biri ilə bağlanıb.30 iyun 2018-ci ildə layihə çərçivəsində Türkiyəyə qazın nəqlinə başlanıb.

     "Şahdəniz 2" layihəsinin dəyəri 23,8 mlrd, dollar təşkil edir.

 

 

"CƏNUB QAFQAZ BORU KƏMƏRİ"NİN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ LAYİHƏSİ

     Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi (CQBKG) Şahdəniz yatağının tam miqyaslı işlənməsi layihəsinin bir hissəsidir. Layihə üzrə işlərə 2013-cü ildə başlanıb. Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsinə Azərbaycan boyu yeni kəmərin çəkilməsi, Gürcüstanda iki yeni kompressor stansiyasının tikilməsi daxildir. Gürcüstan və Türkiyə sərhədində kəmər başqa kəmərlə birləşərək qazı Türkiyəyə və Avropaya çatdıracaq. Boru kəməri 2018-ci ildə istismara verildikdən sonra il ərzində 23.46 milyard kub metrə qədər qaz ixrac edəcək.

     “Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi”- üzrə görülmüş işlər 97,8 faiz təşkil edir. İlk qazın ötürülməsinə dair işlərin 100% yerinə yetirilib. Gürcüstanda Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən nəzarət-ölçü stansiyasına, kəmərin Gürcüstan hissəsinə və 1-ci kompressor stansiyasına qaz daxil edilib.

        Layihənin ümumi dəyəri  4,7 mlrd. dollardır .

Ümumilikdə Şahdəniz 2 və Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin genişləndirilməsi üzrə tikinti işlərinin ən qızğın vaxtlarında Azərbaycanda 24 000-dən çox insan bütün əsas müqavilələr üzrə işlərə cəlb olunmuşdu ki, onların da 80%-dən çoxu Azərbaycan vətəndaşları idi.