1. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin saxlanması üçün dövlət büdcəsindən ayrılmış və xərclənmiş vəsait barədə məlumat

2. 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin saxlanması üçün dövlət büdcəsindən ayrılmış və xərclənmiş vəsait barədə məlumat