1. Sənaye və yanacaq-energetika kompleksində görülmüş işlər barədə 2012-ci il üzrə Hesabat

2. Sənaye və yanacaq-energetika kompleksində görülmüş işlər barədə 2013-cü il üzrə Hesabat

3. Yanacaq-energetika kompleksində görülmüş işlər barədə 2014-cü il üzrə Hesabat

4. Yanacaq-energetika kompleksində görülmüş işlər barədə 2015-ci il üzrə Hesabat

5. Yanacaq-energetika kompleksində görülmüş işlər barədə 2016-cı il üzrə Hesabat

6. Yanacaq-energetika kompleksində görülmüş işlər barədə 2017-ci il üzrə Hesabat